Carema

Een bijzonder zorgvuldig bewaard geheim, dit dorp. Het telt slechts 750 inwoners, is de laatste gemeente in de hogere Canavese, die grenst aan de Valle d’Aosta. Carema promoot de eigen naam gewoonweg niet, waardoor men niet eens wat dat men erop uitkijkt wanneer men aan de andere oever van de Dora Baltea de heuvels naar beneden skiet. Het ergste gevolg van al die bescheidenheid is nog wel dat hier slechts 55.000 flessen worden geproduceerd, en dan nog slechts als het een goed oogstjaar was.

Het productieproces op de bijzonder schaarse hoeveelheid bewerkbare hectaren grond was hier dan ook aan complexe en strenge regels onderworpen. Toch kwam er schot in de zaak toen respectievelijk de schepen voor landbouw, Gianni Fabiole Nicoletto, wijnbouwer Gaspare Buscemi en de ervaren Milanese wijnhandelaar Luigi Gaviglio, een duw in de rug gaven. Deze drie heren stichtten rond 1980 een onderneming die voor de 130-tal wijnbouwers in Camera een commerciële afzetmarkt opende, zonder dat ze elk afzonderlijk advies moesten inhuren.

Die professionalisering leidde tot de productie van o.a. Carema di Carema en Carema di Riserva. Een nieuwe bloeiperiode brak aan. Toch staat Carema vandaag opnieuw op een keerpunt. De vergrijzing slaat toe onder de wijnbouwers. De nieuwe generatie staat niet meteen te springen om op deze steile heuvels dag in dag uit zware arbeid te leveren. Ter illustratie: van het productiepotentieel dat 700.000 flessen bedraagt, wordt momenteel slechts 6% gerealiseerd. Dat komt deels omdat het bewerkbare areaal al hier en daar is teruggewonnen door bossen.

Er gaan ideeën op om de wijnstokken te herbeplanten, maar dan met behulp van een andere manier van aanplanten. Dat zou heel wat kosten besparen, zonder dat het de kwaliteit van de wijn nadelig beïnvloedt. Datzelfde kan evenwel niet gezegd worden voor de ingrijpende verandering in het landschap.

Een populairder idee is om de pergola's aan de rand van de terrassen te herbouwen en de rijen erachter te planten, in het verborgen gedeelte. Om te voorkomen dat de situatie ontaardt, is intussen een Slow Food Presidium opgezet, met een kaartje waarop staat: "Door deze fles te kopen helpt u een uniek landschap en een heldhaftige vorm van wijnbouw in stand te houden”.

Abonneren op Carema